GprsTerminal

GprsTerminal

GprsTerminal+A box

GprsTerminal+ je industrijskil GSM modem. Na dva frekventna opsega vrši transfer asinhronih ili upakovanih podataka, SMS ili faks poruka u GSM mrežama.

Povezuje se na RS232 port. Brzina prenosa 300 do 115200 bauda.

Upravlja se pomoću ITU, GSM  i GPRS korisničkih AT komandi.

Postoje opcije sa internom ili eksternim antenama.

Radni opseg i industrijsko kućište omogućavaju da se uređaj lako I brzo implementira za nove primene kao što su telemetrija, telematika i daljinsko upravljanje.

Izlazna snaga

 • Clasa 4 (2W @ 900 MHz)
 • Clasa 1 (1W @ 1800 MHz)

Napajanje

 • 8÷40 VCC nezavistan polaritet
 • 6÷28 VCA
 • < 30 mA @ 12 VDC  u standbaj režimu
 • < 100 mA @ 12 VDC u režimum komunikacije
 • < 1 A @ 12 VDC maks pik struje
 • Opciono NiMH baterija

Interfejs

 • RS-232, 9 polni 2,5mm2 (AWG14) kleme
 • 300…115200 BIT/s
 • 7/8 bita podataka, 1/2 stop bit, 1 pariti bit
 • Softversko rukovanje , Hardversko rukovanje

Audio Interfejs

 • RJ11, 4 pin modularni džek (interni)

Glas

 • Telefoniranje, hitni pozivi
 • Full, Enhanced Full, Half e Adaptive Multi Rate
 • Odstranjivanje eha i redukcija šuma
 • Puni dupleks bez podešavanja
 • Dual Tone Multi Frequency Function (DTMF)

GSM Podaci/Faks

 • Asinhroni, vidljivi /nevidljivi do 14400 bps
 • Automatski faks grupe 3 (Klasa 1 i Klasa 2)
 • MNP2 korekcija greške / V.42bis kompresija podataka

GPRS Paket podataka

 • GPRS klasa 10, klasa B
 • Podržava PBCCH (Packet Broadcast Control Channel)
 • Šeme kodiranja: CS1 do CS4
 • Opciono ugrađen TCP/IP stek

SMS

 • Tekst i PDU
 • Od tačke do tačke (Mobilni završava / Mobilni počinje)
 • Cell Broadcast

GSM dodatni srvisi

 • Prosleđivanje poziva, zabrane, čekanje i držanje
 • Multiparty
 • Identifikacija dolaznih poziva
 • USSD (Nestruktuirani dodatni servisi podataka)

Ostale mogućnosti

 • Sat realnog vremena
 • Podešavanje alarma
 • SIM Toolkit klase 2
 • SIM, mreža i ključevi za sevis provajdera
 • UCS2 upravljanje setom karaktera

Komande

 • GSM 07.05 i 07.07 AT komande
 • Poboljšanje AT komandi od strane kupca

Dodatni protokoli

 • TCP/IP
 • POP3
 • SMTP
 • FTP

 Kućište

bx1

 • DIN EN-50022 šina, 4 modula, 71x90x58 mm
 • polikarbonat, samogaseći UL94-V0
 • težina: 200 g
 • radna temperatura: -20÷55°C
 • relativna vlažnost: 5-95% bez kondenzacije
 • stepen zaštite: IP40 (EN-60529/IEC529)

Ožičavanje

 GsmTerminal Wiring 1

EIA-RS232 interfejs je implementiran kao 9-polna klema. RJ11 modularni džek za zvučnu vezu se nalazi ispod prednjeg poklopca.

EIA-RS232 DB9 IZLAZNI PINOVI

GsmTerminal Wiring

Kleme su pogodne za industrijske uslove. Na slici je pokazana konverzija klema u standardni DB9 muški konektor.

PINOVI ZA AUDIO PRIKLJUČAK

GsmTerminal Audio

Standardni komplet za rukovanje (handset)

 1. Ulaz mikrifona –
 2. Izlaz zvučnika +
 3. Izlaz zvučnika –
 4. Ulaz mikrofona +

Različite verzije

 • GprsTerminal+A – Ugrađena antena
 • GprsTerminal+X – Spoljašna antena
 • GprsTerminal+AB – Ugrađena antena, pomoćna baterija
 • GprsTerminal+XB – Spoljašna antena, pomoćna baterija