Istorijat

PRIM je privatno preduzeće, osnovano 1990. godine sa 100% privatnom kapitalom.
Delatnost preduzeća su računarski sistemi iz oblasti tehničke zaštite i telekomunikacija.

Računarski sistemi i sistemi tehničke zaštite

Svoj prvi sistem iz oblasti tehničke zaštite PRIM je projektovao i realizovao 1992-1993. godine. To je Sefovski sistem PRIM10, koji predstavlja originalni integrisani informacioni sistem i sistem tehničke zaštite za bankarske aplikacije koji obuhvata:

  • podsistem za kontrolu pristupa (Access Control) sa preko 2000 magnetnih kartica i podsistem za elektronsku zaštitu (Alarm System),
  • programski paket – informacioni sistem za automatizovano sefovsko poslovanje.

Već 1993. godine ovi sistemi instalirani su u bankama. Uz neophodne tehnološke izmene i danas su u operativnoj upotrebi.

PRIM je do sada projektovao i realizovao više od 150 računarskih sistema i sistema tehničke zaštite.

Telekomunikacioni sistemi

Godine 1992. PRIM je razvio i instalirao JAGO 3.0, prvi originalni Sistem za praćenje eksploatacije i održavanja javnih govornica na teritoriji Beograda.

Godine 1994. PRIM je razvio i aplicirao Sistem za izradu (programiranje) magnetnih traka za javne telefonske centrale METAKONTA.

Godine 1996. PRIM je razvio originalne uređaje za kontrolu tarifnih impulsa u javnim telefonskim centralama:

  • PRIM JTC-01K (jednokanalni),
  • PRIM JTC-16K (16-kanalni),
  • PRIM JTC-32K (32-kanalni).

Paralelno sa uređajima za kontrolu tarifnih impulsa u javnim telefonskim centralama PRIM je razvio i uređaje za kontrolu tarifnih impulsa za telefonske centrale u preduzećima i javnim ustanovama.

PRIM je proizveo i isporučio preko 300 ovih uređaja i sistema.