Reference

Korisnici usluga i proizvoda PRIM su ustanove, banke i preduzeća. Navodimo neke od njih:

 • Elektroistok
 • Telekom Srbija
 • SO Novi Beograd
 • Prva preduzetnička banka (danas: NLB banka)
 • Beogradska banka (danas banke naslednice koje koriste objekte bivše Beogardske banke)
 • Narodna banka
 • Jugobanka (danas banke naslednice koje koriste objekte bivše Jugobanke)
 • HVB banka SCG (danas Unicredit banka)
 • AIK banka
 • Grafocard
 • SO Babušnica
 • TC Tuš
 • Patrijaršija SPC
 • Grossoptic
 • Intertravel
 • Jockey – Nova Pazova
 • Alfaplam – Vranje