Sefovski sistemi u bankama

Sefovi građana

Sefovsko poslovanje je sastavni deo bankarskog poslovanja u domenu rada sa stanovništvom. Građani zakupljuju sefove u bankama da bi u njima diskretno i bezbedno odlagali dragocene stvari.

PRIM je razvio, proizveo i 1993. godine prvi put instalirao i pustio u rad originalni sefovski sistem PRIM10.

Sefovski sistem PRIM10-4S

PRIM10-4S je četvrta generacija sistema PRIM10 koja se neprekidno usavršava.

Nivo realne bezbednosti i diskrecije opredeljuje zakupca za banku čije sefove želi da koristi. Stečeno poverenje u sefove se proširuje i na druge oblike saradnje banke sa stanovništvom. Primena PRIM10-4S omogućava spoj najvišeg stepena diskrecije, bezbednosti i poverenja .

PRIM10-4S je složeni računarski sistem sa elementima veštačke inteligencije. Pomoću svojih senzora, softvera i hardvera on “opaža” i procenjuje pojave, izvodi zaključke, donosi odluke i preuzima akcije.

PRIM10-4S vodi računa da odlaganje dobara u sefove nije puka mehanička radnja.

PRIM10-4S umesto zakupaca, “budno” čuva svaki sef.

Osnovne funkcije koje vrši PRIM10-4S su:

  • Evidencija i omogućavanje ulazaka/izlazaka – Zakupac sefa pri ugovaranju dobija identifikacionu karticu koju dalje koristi pri korišćenju sefa. Pomoću nje on se prijavljuje sistemu koji dalje prati ceo proces posete. Sistem mu dopušta i evidentira ulazak u sefovsku prostoriju.
  • Praćenje – Boravak u sefovskoj prostoriji se računarski prati. Sva neregularna kretanja se identifikuju.
  • Obrada podataka – Sva dešavanja vezana za sefovsko poslovanje od ugovaranja zakupa do poseta sprovode se i automatski ažuriraju kroz sistem. Sistem može da se integriše sa bankarskim platnim sistemom, tako da se umatičavanje korisnika i plaćanje zakupa vrši automatizovano.
  • Alarmiranje – Osnovni vid zaštite koju primenjuje “pamet” sistema PRIM10-4S je preventiva. Međutim, nezavisno od toga da li je radno vreme ili ne, neovlašćene ili neregularane radnje u sefovskoj prostoriji izazvaće odgovarajući oblik alarma uz automatsko sprovođenje projektovanih akcija.

Nadogradnja postojećih sistema

PRIM projektuje i instalira nove sefovske sisteme i vrši dogradnju i/ili modernizaciju postojećih sefovskih sistema svih vrsta. Sistem PRIM10-4S se jednostavno prilagođava konkretnim aplikacijama (izglad sefovskog prostora, organizacija rada banke, i sl.) PRIM10-4S je potpuno domaće, fleksibilno rešenje, koje omogućava da se lako realizuju proširenja i dodatni zahtevi klijenata.