Proizvodi

PRIM proizvodi sisteme za:

Sistemi se međubsobno mogu kombinovati. Tako na primer, sistem za kontrolu pristupa i sistem za evidenciju i obradu radnog vremena mogu da budu jedinstven sistem, što zavisi od konkretnih uslova i zahteva korisnika.

Sistem za sefovsko poslovanje je posebna varijanta sistema za kontrolu i evidenciju pristupa bankarskim prostorima sa sefovima građana, pri čemu je obuhvaćen i celokupan proces bankarskog sefovskog poslovanja.