Sistemi za akviziciju, obradu podataka i upravljanje

PRIM je proizvođač hardvera i softvera pomoću kojih može da se vrši akvizicija i obrada podataka i generišu odgovarajući upravljački signali. Ovi sistemi mogu da budu sastavni delovi savremenih objekata (“pametne” zgrade, industrijski objekti, banke, i sl.)

 • AKVIZICIJA PODATAKA. Elektronsko praćenje raznih veličina koje su reprezentovane odgovarajućim električnim vrednostima naziva se akvizicija podataka. U zavisnosti od kompleksnosti objekata broj veličina koji istovremeno treba da se prati kreće se od nekoliko veličina pa do više stotina ili hiljada.
 • OBRADA PODATAKA. Podaci koji se dobijaju akvizicijom obrađuju se odgovarajućim algoritmima koji su implementirani u sistem kroz softver za obradu podataka.
 • UPRAVLJANJE. Obrađeni podaci se koriste za upravljačke akcije koje se realizuju pomoću odgovarajućeg hardvera i softvera sistema.

KONTROLERI. Kontroleri PRIM SM su sastavni delovi sistema za akvizicija, obradu podataka i upravljanje.

 • SM3 – kontroler za akviziciju i upravljanje
 • SM2D-32U – kontroler za akviziciju i upravljanje
 • SM2D-8R – relejni modul.

SM3 je kontroler baziran na Atmelovom ATMEGA162 mikrokontroleru. Pored RAM-a koju ima sam mikrokontroler, SM3 ima dodatno 32kB externog RAM-a. SM3 ima do 10 TTL (5V) ulaza/izlaza i do dva relejna izlaza. Opremljen je UART-om koji ima drajver za RS232 ili RS485. Može da radi kao autonomni uređaj.

SM2D-32U je kontroler baziran na Atmelovom ATMEGA162 mikrokontroleru. Opremljen je UART-om koji ima drajver za RS485. SM2D-32U je modularne softversko-hardverske strukture. Može da radi kao autonomni uređaj. Može da bude konfigurisan na sledeći način:

 • kao uređaj za akviziciju kapaciteta 32 TTL (5V) ulaza,
 • kao uređaj za akviziciju i upravljanje kapaciteta:
  • 24 ulaza i 8 izlaza,
  • 16 ulaza i 16 izlaza i
  •   8 ulaza i 24 izlaza.
 • kao uređaj za upravljanje sa 32 izlaza.

SM2D-8R je relejni modul opremljen sa najviše 8 releja prilagođen za povezivanje na izlaze SM2D-32U i SM3 kontrolera.

Kombinovanjem kontrolera SM3, SM2D-32U i SM2D-8R mogu da  realizuju sistemi za akviziciju, obradu podataka i upravljanje kapaciteta do 8096 ulaza/izlaza.

Npr., ako koristimo samo SM3, dobićemo sistem kapaciteta 10 ulaza + 2 relejna izlaza. Ako se npr. kontroleru SM3 dodaju jedan kontroler SM2D-32U kofigurisan npr. da ima 16 ulaza i 16 izlaza i na tih 16 izlaza povežu se dva relejna modula SM2D-8R, dobićemo sistem koji ima 26 ulaza i 18 izlaza.

Ako bi smo ovom sistemu dodali još jedan SM2D-32U kofigurisan da ima 32 ulaza, dobili bi smo sistem za akviziciju, obradu i upravljanje kapaciteta 58 ulaza i 18 izlaza.

Na ovaj način mogu da se formiraju sistemi čiji se broj ulaza i izlaza prilagođava prema konkretnim uslovima.