Evidencija i obrada radnog vremena

PRIM ELPO TS

Evidentiranje dolaska zaposlenih na posao, korišćenje pauze, privatni i službeni izlasci, odlazak sa posla, prekovremeni rad i sl. su pojmovi koji često izazivaju probleme u firmama pre svega zbog toga što ne poseduju adekvatne sisteme za evidentiranje ulazaka i izlazaka. Naknadne obrade i analize čak i precizno registrovanih podataka zahtevaju angažovanje i više radnika. U velikim firmama to su čitava odeljenja kojima je to osnovni posao.

Sistem PRIM ELPO ovu evidenciju i obradu vrši brzo, efikasno i nepristrasno. Svakom zaposlenom se dodeli identifikaciona personalna kartica. Evidentiranje se vrši automatski kada zaposleni provuče karticu kroz čitac kartice ili približi karticu čitaču, što zavisi od tipa kartice, odnosno čitača. PRIM ELPO omogućava da se vrši izbor jednog od sledećih tipova kartica:

 • magnetne,
 • bezkontaktne,
 • čip.

U bilo kom trenutku PRIM ELPO TS daje i automatski ažurira personalni karton ostvarenog radnog vremena za svakog zaposlenog koji obuhvata:

 • rad u radnom vremenu,
 • rad van radnog vremena,
 • privatni izlasci i odsustva,
 • noćni rad,
 • kašnjenja,
 • prekovremeni rad,
 • pauza.

Softver PETS

Tabela pročitanih kartica

Tabela pročitanih kartica sadrži spisak pročitanih kartica sa sledećim informacijama:

 • Vreme čitanja kartice
 • Broj kartice
 • Ime vlasnika kartice
 • Naziv kontrolnog punkta ako ih ima više (pr. ULAZ1, ULAZ2, kapija, garaža, pomoćna zgrada i sl.)

Softver komunicira sa SQL serverom (MS SQL, My SQL, SQLite i sl.) što podatke čini lako dostupnim za dalju obradu i u drugim aplikacijama.

Statistika

Sistem vodi statistiku na osnovu kojih mogu da se formiraju razni izveštajii to o:

 • Vremenu provedenom u radno vreme,
 • Vremenu provedenom van radnog vremena,
 • Broju kašnjenja,
 • Vremenu kašnjenja,
 • Ukupnom vremenu kašnjenja,
 • Ukupnom vremenu provedenom na poslu u i van radnog vremena i sl.

Tabela nepavilnih prijavljivanja

Sistem vrši evidenciju nepravilnih prijavljivanja (zaposleni je zaboravio da se odjavi sa posla ili da se prijavi da je dosao na posao i sl.)

Administracija korisnika/kartica

Administracija korisnika omugućava tzv. personalizaciju svake kartice, odnosno dodelu odgovarajućih indentifikacionih parametara korisnika, unos radnih vremena i sl.

Monitoring stanja čitača

Softver PETS omogućava praćenje stanja čitača tj. daje informaciju o tome koji je čitač aktivan, sa kojim čitačem se vrši komunikacija i koji su čitači van funkcije. Sistem je opremljen mehanizmom za automatsko detektovanje neispravnosti kontrolera. Informacije o neispravnosti daju se na monitoru računara. Po dobijanju informacije o postojanju problema na kontroleru softver je u mogućnosti da otkloni sve eventualne nehardverske nepravilnosti u radu što povećava pouzdanost sistema.