GsmAlarm

GsmAlarm+X box

GsmAlarm je autonomni insudtrijski uređaj sa osam digitalnih ulaza i jednim signalnim izlazom koji mogu biti aktivirani preko SMS poruka ili identifikacijom poziva.

GsmAlarm može da obaveštava o alarmnim stanjima udaljenih autonomnih stanica.

Omogućava kontrolu procesa preko mobilnog ili fiksnog telefona.

Izlazna snaga

 • Klasa 4 (2W @ 900 MHz)
 • Klasa 1 (1W @ 1800 MHz)

Napajanje

 • 12 VDC ±20% bez obzira na polaritet
 • 12 VAC ±20%
 • < 30 mA @ 12 VDC u standby režimu
 • < 100 mA @ 12 VDC u standby režimu, relay on
 • < 200 mA @ 12 VDC u režimu komunikacije
 • < 1 A @ 12 VDC maksimalna pik struja
 • Opcija NiMh baterija

Ulazi

 • SPST kontakt , 2,5mmq (AWG14) priključci sa šrafovima
 • napon < 20V (interni)
 • struja < 2 mA

Izlaz

 • SPST kontakt , 2,5mmq (AWG14) priključci sa šrafovima
 • nominalna struja 4 A
 • nominalni napon 250 Vac
 • maksimalni probojni napon 2500 VA)
 • minimalno opterećenje kontakata 100 mA / 12V
 • isolacija 250 V (IEC60644/VDE0110b-cat.III/C)

Data Interfejs

 • RS-232 (RJ45, interni)
 • 300…115200 BIT/s
 • 7/8 data bit, 1/2 stop bit, 1 parity bit
 • Software handshake , Hardware handshake

Upravljanje

 • SMS višestruke komande, case insensitive
 • SMS komande za podešavanje tajmera i kalendara
 • CLIP (impulsni režim
 • CLIP (toggle režim)

Izveštaji/Alarmi

 • SMS, status SMS (specifična za svakog primaoca)
 • Faks (specifična za svakog primaoca)
 • Reagovanje na identifikaciju dolaznog poziva

Posebne karakteristike

 • Detekcija nestanka napajanja (blackout)
 • Lokalno i daljinsko podešavanje
 • Praćenje dogadjaja preko serijskog porta
 • Sat realnog vremena (automatska sinhronizacija)
 • Raspored dogadjaja
 • Definisanje korisnika i interaktivne poruke
 • Configurale inputs debounce time

Korisnici

 • do 250 korisnika (telefonski imenik SIM kartice)
 • do 250 naprednih korisnika
 • do 100 supervizora
 • do 100 primaoca

Kućište

bx10

 • DIN EN-50022 šine, 4 modula, 71x90x58 mm
 • polikarbonat, otporan na vatru UL94-V0
 • težina: 200 g
 • radna temperatura: -20÷55°C
 • relativna vlašnost: 5-95% bez kondenzacije
 • stepen zaštite: IP40 (EN-60529/IEC529)

Povezivanje

GsmAlarmWiring 1

An SPST contact is available to control the appliance or process. Eight digital inputs can be used to monitor the local process or appliance.

Controlling the appliance or process

GsmAlarmWiring

Connect the contact on the supply line of the load to be controlled. Alerts can be issued to predefined recipients (up to 100) when input status changes from open to close and/or vice-versa

Verzije uređaja

 • GsmAlarm+A – Embedded antenna
 • GsmAlarm+X – External antenna
 • GsmAlarm+AB – Embedded antenna, battery back-up
 • GsmAlarm+XB – External antenna, battery back-up
 • GprsAlarm+A – Embedded antenna, E-mail
 • GprsAlarm+X – External antenna, E-mail
 • GprsAlarm+AB – Embedded antenna, battery back-up,  E-mail
 • GprsAlarm+XB – External antenna, battery back-up, E-mail

Korisničko uputstvo: B1018 en 0211 – GsmGprsAlarm+
Detaljno uputstvo: GsmControl+ Advanced 0507 za GsmControll+ uređaj, koje je primenljivo na sve uređaje Gsm+ familije.